Jarosław Denysenko

Członek Związku Polskich Artystów Fotografików

FOTOGRAFIA REKLAMOWA - WIDEOFILMOWANIE - FOTGRAFIA PORTRETOWA - VIDEOFILMOWANIE - FOTOGRAFIA ŚLUBNA - FILMOWANIE - FOTOGRAFIA KATALOGOWA

Włodzimierz Denysenko - bas baryton

item2

Włodzimierz Denysenko ur.w 1931 roku w Chorzowie. Zadebiutował na scenie Opery Wrocławskiej w roku 1950, mając niespełna 19 lat. W roku 1952 zaangażował się jako solista do Opery Śląskiej

w Bytomiu. W latach 1960 - 65 artysta współpracował z Operą we Wrocławiu. Od roku 1965 Włodzimierz Denysenko jest solistą Teatru Wielkiego w Warszawie gdzie śpiewa

solowe partie basowo - barytonowe, w wielu pozycjach bierzącego repertuaru.

29 stycznia 1980 roku w Teatrze Wielkim obchodzi jubileusz 30 lat pracy

artystycznej, podczas którego śpwał rolę Cara Borysa w operze

M.Musorgskiego Borys Godunow. Po 30 latach

pracy artystycznej, w pełni swoich sił

i możliwości artystyczno - wokalnych

postanawia wycofać się z życia

artystycznego.

Więcej...